top of page
preventiva

Ce este mentenanța preventivă?

Verificarea de rutină și la intervale regulate a echipamentelor

Obiectivul principal: anticiparea defecțiunilor și evitarea nefuncționării

Plan de mentenanță care  detaliază verificările necesare

Intervenții planificate, cu impact minim asupra derulării activității

Înregistrări cu privire la verificările anterioare

Trasabilitatea intervențiilor asupra echipamentelor

Avantajele mentenanței preventive

REDUCE COSTURILE

Prelungește durata de viață a echipamentelor

Scade costul asociat reparațiilor și a nefuncționării neplanificate a echipamentelor

Reduce frecvența înlocuirii pieselor de schimb

Crește fiabilitatea echipamentelor

Asigură funcționarea echipamentelor în parametrii optimi

REDUCE ERORILE DE OPERARE ȘI CREȘTE PRODUCTIVITATEA

Scade numărul erorilor de operare generate de funcționarea defectuoasă a echipamentelor

Reduce riscul apariției de loturi neconforme

CREȘTE SIGURANȚA ȘI CREEAZĂ UN IMPACT POZITIV ASUPRA MEDIULUI

Previne apariția defectelor potențial periculoase

Diminuează riscul apariției accidendelor de muncă și a proceselor asociate

Reduce riscurile de sănătate și siguranță

Reduce consumul de energie electrică

MENTENANȚĂ CORECTIVĂ

Microwave Repair

Intervenții tehnice & reparații la cerere

Heater Check

Obiectiv: Reparații efectuate bine de la prima intervenție

corectiva
bottom of page